Serveis Professionals

Gestió integral de Patrimoni Cultural

Professionals de l'arqueologia

adreçats a les vostres necessitats de gestió del Patrimoni Cultural

 

Estudis d'impacte

Informes destinats a preveure els efectes que tindrien les obres projectades sobre diferents elements de patrimoni cultural i proposar-ne mesures correctores.

La redacció d'aquests informes comporta la realització de prospecció arqueològica superficial, de consulta en diferents inventaris patrimonials i sovint de recerca bibliogràfica.

 

Excavacions arqueològiques

Excavem, documentem i estudiem amb metodologia acurada els nivells arqueològics i estructures que condicionen el normal desenvolupament dels seus projectes.

Combinem la qualitat en el treball que requereix aquesta feina tant delicada amb l'eficiència i professionalitat que el seu pressupost i calendari d'obra agrairan.

 

Control d'obres

Supervisió de les tasques realitzades en el marc d'un projecte d'obra que afecti a patrimoni cultural per a garantir la salvaguarda tant dels valors informatius com patrimonials d'aquest. Assesorament sobre el terreny sobre la rellevància i estratègies d'actuació davant l'aparició d'imprevistos patrimonials en temps d'execució d'obra. Documentació de les tasques realitzades i dels elements patrimonials apareguts.

 

Documentació i catalogació

La realització de catàlegs de elements etnogràfics és necessari per a la seva conservació i per a la seva gestió patrimonial. Quan no és possible la seva conservació in-situ sovint es procedeix a la seva documentació exhaustiva per a mantenir almenys els valors infomatius d'aquest patrimoni.

 

Adequació de jaciments

Sovint els jaciments arqueològic i altres elements patrimonials necessiten de un manteniment regular que asseguri la seva visita. Mitjançant desherbatges mecànics i consolidacions preventives es possible assegurar una visita de aquest patrimoni cultural en condicions. 

 

Servei de visita guiada

La visita guiada sobre el patrimoni cultural permet afegir múltiples capes de informació complementaria que ajuden a fer comprensibles els elements patrimonials: allò que no és evident a simple vista, les històries associades, els detalls especials... Tothom gaudeix millor del patrimoni si se li suggereixen preguntes i se li faciliten respostes.

 

Dibuix arqueològic

El nostre sistema de dibuix arqueològic és tant eficient que col·laborem professionalment amb projectes d'arqueologia programada assumint les tasques de dibuix sobre el terre Per a colaborar a

 

Adequació de jaciments

Sovint els jaciments arqueològic i altres elements patrimonials necessiten de un manteniment regular que asseguri la seva visita. Mitjançant desherbatges mecànics i consolidacions preventives es possible assegurar una visita de aquest patrimoni cultural en condicions. 

 

Servei de visita guiada

La visita guiada sobre el patrimoni cultural permet afegir múltiples capes de informació complementaria que ajuden a fer comprensibles els elements patrimonials: allò que no és evident a simple vista, les històries associades, els detalls especials... Tothom gaudeix millor del patrimoni si se li suggereixen preguntes i se li faciliten respostes.